Velkommen

Danske Seniorer, Føvling


 


Foreningens formål er at samle Seniorer om aktiviteter af oplysende, kulturel


og social art.


 


Danske Seniorer, Føvling er tilsluttet Kreds Syd/Vest, Danske Seniorer og er derigennem ogsåtilsluttet landsorganisationen Danske Seniorer som gratis sender Senior Bladet til alle medlemmer 8 gange om året.


 


Danske Seniorer er vores talerør overfor det offentlige, politikerne og andre myndigheder. Organisationen arbejder på en bred front for pensionisternes


forhold i samfundet til glæde og gavn for de ældre.


 


Som medlem af Danske Seniorer, Føvling får du tilbud om at deltage i en lang række aktiviteter og arrangementer i perioden fra september til udgangen af marts - og dermed også tilbud om at være med i det gode fællesskab og sociale samvær foreningen har.


 


Se programmet og få indblik i hvilke tilbud foreningen har.


 


Et medlemskort koster kr. 100,00 pr. år.

stiger til kr. 150,00 fra 2025